Jorden uppfann kärnreaktorer innan vi gjorde det

Jorden uppfann kärnreaktorer innan vi gjorde det

En svepelektronmikroskopbild av uranmalm från Oklos naturliga kärnreaktor. De tre falska färgbilderna visar produkterna av fission i form av cesium, barium och rutenium (vänster till höger). Kredit: PNAS

Långt innan människor anrikade uran för att skapa kärnklyvning, gjorde jorden det på egen hand. För två miljarder år sedan innehöll vissa naturliga avlagringar av uran tillräckligt med uran-235 för att genomgå spontana fissionsreaktioner. Dessa reaktioner cyklade på och av i hundratusentals år.

Dessa avlagringar genomgår inte längre klyvning. Men ny forskning av Oklos naturliga kärnreaktor i Gabon har hittat något konstigt. Inte allt cesium (en giftig avfallsprodukt från både naturliga och konstgjorda fissionsreaktioner) släpptes ut i miljön. Snarare förblev en del bundna i reaktorn, med hjälp av andra molekyler.[ I denna tid av radikala klimatförändringar funderar vissa forskare radikalt på hur man kyler planeten – inklusive geoteknik. ]

Evan Groopman, en forskningsfysiker vid U.S. Naval Research Laboratory och författare till den nya forskningen, förklarar varför denna upptäckt kan hjälpa till att leda till säkrare lagring av kärnavfall.