Slow Science: En titt på långlivade experiment

Slow Science: En titt på långlivade experiment

William J. Beal (vänster) startade Michigan State Universitys långsiktiga utsädesviabilitetsexperiment 1879. Frank Telewski (höger) är dess nuvarande förvaltare. Han är omgiven av malmullein (Verbascum blattaria) som har grott och blommat under experimentet.

Vetenskap är en process som kräver noggranna, noggranna observationer och upprepning av experiment för att verifiera resultat och reta ut mönster. Allt detta kräver tid och engagemang. Vad kan vi lära oss när vi låter vetenskapen ta den långa vägen?

Växtbiologen Frank Telewski övervakar ett fröviabilitetsprojekt som startades av William J. Beal vid Michigan State University 1879. Och Richard Lenski, en evolutionär biolog också vid MSU, spårar genetiska förändringar i 12 olika populationer av E coli som har utvecklats i mer än 66 000 generationer. De diskuterar hur det är att genomföra och finansiera experiment över långa tidsskalor i en miljö av förhastade publicering och on-demand-resultat.Postdoc Zachary Blount hotar skämtsamt frukterna av sin forskning om utvecklingen av citratanvändning i en population av E. coli. Richard Lenski är i bakgrunden. Kredit: Brian Baer/Michigan State University