The Big Bang Theory of Cancer

The Big Bang Theory of Cancer

Christina Curtis, docent i medicin och genetik vid Stanford Universitys School of Medicine. Kredit: artighet Christina Curtis

Trots enorma vetenskapliga framsteg finns det fortfarande så mycket som forskare inte förstår om cancer. En av de största återstående frågorna är hur bildas tumörer i första hand?

Forskare närmar sig ett svar. I åratal har rådande teori om tumörtillväxt var att cancerceller gradvis förvärvar en rad mutationer som gör att de kan konkurrera ut friska celler och löpa amok.Men förbättrad genetisk sekvensering av cancer avslöjar en mer komplicerad bild. Ny teknologi har möjliggjort en ny teori om tumörutveckling, kallad Big Bang teorin . Det visar sig att vissa typer av cancer innehåller en hel hop av mutationer redan från början, även innan tumörerna kan upptäckas på en skanning. Forskare observerade initialt detta mönster i koloncancer , och replikerade sedan fynden i pankreas- , lever- och magcancer också.

Gästvärd Roxanne Khamsi pratar med Christina Curtis, docent i medicin och genetik vid Stanford Universitys School of Medicine om hennes forskning om tumörutveckling och hur man kan förbättra cancerdiagnostik och behandling.


Vidare läsning